Team Building

U slučaju da su Vam odgovori pozitivni na dolenavedena pitanja vašoj organizaciji je potreban Team building.

Team building

– Želite pozitivan, pouzdan i efikasan tim?

– Već imate takav tim, ali želite da poboljšate njegovu efikasnost, poboljšate komunikaciju među zaposlenima i odnos poverenja?

– Želite da Vaši zaposleni dožive nezaboravan doživljaj, a ujedno se oslobode akumuliranog stresa i pojačaju svoje samopouzdanje?

– Možda želite samo zabavu i rekreaciju za Vaše zaposlene?

– A možda i sve to istovremeno?

Team Building može biti i avantura, zabava, rekreacija i naravno, edukacija! A ciljeve dogovaramo zajedno!

Smart Adventure team building tim je tu za Vas. Pozovite nas da dogovorimo i napravimo program prilagodjen ciljevima i potrebama Vaše kompanije!

Pogledajte naš katalog i uverite se i sami zašto treba baš nama da ukažete poverenje.

Pozovite nas putem brojeva telefona 063 474 833 ili 065 321 3910

Na OVOM linku možete pogledati naše reference!

 

Više o Team Building -u

U kontekstu organizacionog razvoja, svaki tim može krenuti u proces samoprocene u cilju procene efikasnosti i poboljšanja sopstvenih performansi. Da bi u tome uspeo, neophodne su mu povratne informacije.  U cilju poboljšanja trenutnih performansi, povratne informacije timske procene mogu da se koriste za identifikaciju razlika iz među željenog stanja i trenutnog stanja, ne bi li se na osnovu tih razlika napravila strategija koja bi anulirala eventualne posledice u budućem zajedničkom delovanju.

U svakom slučaju, strukturisan Team – Building plan je dobar alat za sprovođenje vezivanja tima, a na taj način i timske svesti. On može biti organizovan i sproveden interno – od strane odeljenja koje se bavi ljudskim resursima unutar posorganizacije, ali i na način da se organizacija obrati nekoj od specijalizovanih agencija koje su upoznate sa ciljevima ovakvih dešavanja.

team_building_puzzleTeam Building predstavlja širok spektar aktivnosti koje su namenjene preduzećima, školama, sportskim ekipama, neprofitnim organizacijama…, dizajnirane tako da utiču na poboljšanje timskih performansi. Team Building  aktivnosti se sprovode na različite načine i mogu se izvoditi u obliku od krajnje jednostavnih  do složenih vezivanja dinamičkih vežbi, simulacija ili višednevnih radionica osmišljenih na način da stimulišu i razvijaju tim.

Generalno gledano, Team Buidingu mesto pripada negde između teorije i prakse organizacionog razvoja, što ne znači da nije primenljiv i na druge oblike organizacionih jedinica, kakvi su između ostalog i sportski klubovi, školske grupe …

Veoma je važno napomenuti da se Team Building ne sme povezati i poistovetiti sa timskom rekreacijom koja se po svojoj prirodi delovanja sastoji od osmišljenih aktivnosti za timove koje su strogo sportsko – rekreativnog karaktera.

Za Team Building se može reći da je važan faktor u bilo kom organizacionom okruženju, sa fokusom da se iz svakog tima izvuče ono što je najbolje, da se timu obezbedi samorazvoj, pozitivna komunikacija, liderske veštine i sposobnost da članovi tima blisko sarađuju i da kao tim rešavaju probleme.

Iz prakse se zna da radna okruženja imaju tendenciju da se zbog ličnih ciljeva usmeravaju prema pojedincu uz nagradu i priznanje, izdvajajući pri tom i stavljajući u prvi plan dostignuća pojedinih zaposlenih, ali problematika kreiranja efikasnog tima / timova, to je zapravo izazov za svaku organizaciju.

Imajući u vidu  da se Team Building odnosi i na proces izbora ili stvaranja tima od nule, otuda se nameću i razlozi zbog kojih je poželjan za svaki oblik organizacije, a najočitiji primeri za to su:

  • unapređenje komunikacije
  • radno mesto postaje prijatnije okruženje
  • mogućnost boljeg upoznavanja zaposlenih
  • motivisanje tima
  • svi se stavljaju na istu stranu uključujući i postavljanje ciljeva
  • tim se uči kako da sam postavi strategiju
  • pomaže učesnicima da saznaju više o sebi
  • identifikovanje i korišćenje prednosti članova tima

Timske vežbe sastoje od raznih zadataka dizajniranih na način da razviju članovima tima ili grupe njihovu sposobnost da rade zajedno i efikasno. Postoje mnoge vrste Team Building aktivnosti koje se bukvalno rangiraju od dečijih igara pa sve do igara koje su izuzetno zahtevne i teške ( roman igre* ) i koje su namenjene specifičnim potrebama. Isto tako, postoje i vežbe koje se sastoje iz više vežbi – tačnije kurseva koji mogu da traju i po nekoliko dana.

U svakom slučaju, cilj vežbe timskog rada je da pomogne timovima da postanu kohezivni od strane pojedinaca koji ih sačinjavaju i koji će moći zajedno da rade i efikasno rešavaju zadatke.

*Roman igre – imajući u vidu da timska interakcija podrazumeva “meke” interpersonalne veštine uključujući komunikaciju, pregovaranje, liderstvo i motivaciju – za razliku od tehničkih veština koje su direktno uključene u posao i koje su na dohvat ruke, u zavisnosti za koju vrstu team buildinga se organizacija opredeli, *roman zadaci mogu da ohrabre ili nauče članove tima kako interpersonalne veštine mogu da povećaju performanse tima.