Lični razvoj

Lični razvoj obuhvata aktivnosti koje unapređuju svest i identitet pojedinca, utiču na razvijanje talenata i potencijala, stvarajući neophodan kapital za lakše zapošljavanje, što ujedno vodi ka poboljšanju kvaliteta života i doprinosi ostvarivanju snova i težnji. Sam koncept nije ograničen na samopomaganje, već uključuje formalne i neformalne aktivnosti za razvoj ostalih učesnika kroz uloge učitelja, vodiča, savetnika, trenera, direktora ili mentora. Uzimajući u obzir da lični razvoj zauzima svoje mesto u institucijama (organizacijama) i da se u krajnjem slučaju u okviru njih i odvija, on se odnosi na metode, programe, alate, tehniku i procenu sistema koji podržava razvoj na individualnom nivou u okviru istih.

Na nivou pojedinca, lični razvoj uključuje sledeće aktivnosti:

 • poboljšanje samosvesnosti
 • poboljšanje samopouzdanja
 • izgradnju ili obnovljanje identiteta
 • razvijanje sposobnosti ili talenata
 • povećanje šansi za zapošljavanjem
 • utiče na duhovni razvoj
 • poboljšanje kvaliteta života
 • poboljšanje zdravlja
 • ispunjavanje težnji
 • definisanje i izvršavanje ličnih razvojnih planova
 • poboljšanje socijalnih sposobnosti

Koncept ličnog razvoja obuhvata mnogo šire polje nego što je to samo samorazvoj ili samopomoć. Lični razvoj obuhvata i razvoj drugih iz okruženja. To se može odvijati uz dodeljene uloge kao što su one koje se odnose na nastavnike ili mentore i to bilo kroz lične nadležnosti ( kao što su to recimo veštine menadžera u razvijanju potencijala zaposlenih ) ili profesionalne usluge tipa pružanja određene vrste obuke, procene, treninga…

Posle rada na ličnom usavršavanju, a samim tim i na usavršavanju okruženja, lični razvoj postaje polje stalne prakse i istraživanja. Zanimljivo je da se lični razvoj kao tema, ali i kao polje istraživanja sve više pojavljuje u naučnim časopisima i knjigama koje se bave tematikom organizacionog poslovanja.

Bilo koja vrsta razvoja – bilo da se radi o ekonomskom razvoju, političkom, biološkom, organizacionom ili ličnom, zahteva neku vrstu okvira od koga se mora poći ako se želi saznati da li su se ciljane promene zaista i dogodile.