Team Building vežbe

Vežbe komunikacije

Ovaj tip team building vežbe, kao što i sama reč kaže, odnosi se na vežbe poboljšanja komunikacije unutar tima i eliminisanja potencijalnih problema u vezi iste. Cilj vežbe je kreirati aktivnost  sa akcentom na važnost dobre komunikacije unutar tima.


Vežbe rešavanja problema / donošenja odluke

Ovaj tip vežbi je fokusiran posebno na grupe koje rade zajedno na rešavanju teških problema ili na donošenju složenih odluka. Ovo su ujedno i najčešće vežbe jer imaju direktnu vezu sa onim što poslodavci i očekuju od svojih timova i ono što žele od njih. Cilj vežbe je da se timu da zadatak koji nije očigledan i lako rešiv, ili da se od tima zahteva da do rešenja dođe na kreativan način.


Vežbe planiranja i prilagođavanja

Fokusirane su na aspekte planiranja i sposobnosti prilagođavanja da se odluke menjanju.  Veoma bitne stvari za timove su da poseduju sposobnost   funkcionisanja čak i u uslovima kada su im dodeljeni kompleksni zadaci ili kada moraju da donose važne odluke. Cilj vežbe je da se prikaže važnost planiranja pre implementacije odluke.


Vežbe poverenja

Podrazumevaju angažovanje tima na način koji će podstaći međusobno poverenje unutar članova tima. Ove vežbe su ponekad teške za primenu jer definitivno postoji različit stepen poverenja između pojedinaca, baš kao i što postoje i različiti stepeni individualnog komfora da se veruje drugima uopšte. Cilj vežbe je stvoriti poverenje među članovima tima.

 

Podgrupe Team Building vežbi

  • Jednostavna društvena aktivnost – omogućava članovima tima da provedu vreme zajedno.
  • Aktivnosti spajanja tima – kompanija sponzoriše zabavne aktivnosti sa ciljem da se članovi tima bolje upoznaju ( ponekad sa namerom i da inspiriše kreativnost ).
  • Aktivnosti ličnog razvoja – individualni programi sa fizičkim izazovom se daju članovima tima ili grupama.
  • Timske razvojne igre – grupi se daju dinamičke igre dizajnirane da pomognu pojedincima da otkriju kako se pristupa problemu, kako ekipa ili tim funkcionišu zajedno i mogućnost otkrivanja boljih metoda.
  • Psihološka analiza timske uloge i obuka kako da bolje rade zajedno.

NAPOMENA: Sve navedene Team Building vežbe i vežbe iz podgrupe mogu se kombinovati.