Funkcionalni trening

Za Funkcionalni trening Smart Adventure tima je bitno reći da ovaj trening mogu da rade svi, od rekreativaca do profesionalnih sportista, a odličan je i u korekciji telesne mase, ispravljanju deformiteta tela i popravljanju snage.

Funkcionalni treningFunkcionalni trening, kao koncept izrastao je na čvrstim temeljima onoga što već činimo godinama. Stvoreni smo da se krećemo na ovakav način i zato, ovakav trening nas priprema za naše dnevne zadatke i poslove, tj. olakšava nam svakodnevno funkcionisanje.

Koristeći “funkcionalne” rekvizite pri vežbanju, ovakav trening priprema čoveka da radi najosnovnije životne stvari poput podizanja, spuštanja i nošenja tereta, sedanja, ustajanja, čučanja, hodanja, skakanja i preksakanja.