Korporativna dešavanja

Ukoliko planirate korporativna dešavanja ili proslave u okviru preduzeća, obeležavanje jubileja, ili Novogodišnju proslavu za Vaše zaposlene, možete računati na nas!

U dogovoru sa vama ćemo osmisliti sadržaj samog dešavanja tj. proslave, te organizovati kompletno dešavanje (pronaći adekvatan prostor, dekoraciju, oformiti meni, izabrati muziku i voditelja ceremonije, osmisliti program i sve prateće detalje…) ili , ukoliko želite, osmisliti i sprovesti samo animacijski deo, uz Vašu ostalu organizaciju.

Važna napomena:
Svaku organizaciju bilo kog vida korporativne proslave kreativno osmišljavamo isključivo za potrebe Vaše kompanije i u skladu sa datim povodom proslave ili jubileja.